Corrigerende tik wel goed in deze tijd?

Gepubliceerd op 6 maart 2020 om 10:21

Heeft een corrigerende tik soms ook waarde of juist het tegenovergestelde in de opvoeding van je kind. Sommige mensen van de iets oudere generatie zijn hier altijd wel eens mee in aanraking gekomen, een corrigerende tik van je ouders krijgen. 

Je moeder of vader heeft je ooit misschien wel een tik gegeven als verbaal waarschuwen niet hielp of als je ze bleef uitdagen. Dit deden ze uiteraard niet graag en van drift is dan ook geen sprake op dat moment. Corrigerende tikken worden het vaakst voor de billen of de wat mindere plaats, in het gezicht. De meeste kinderen schrikken er dan van en houden ook meteen op. 

Tegenwoordig wordt dat gezien als kindermishandeling, en is het zelfs verboden. Disciplinaire maatregelen als een corrigerende tik zijn niet meer geaccepteerd.

Een corrigerende tik heeft geen enkele waarde in de opvoeding. Het kind stopt met het gedrag omdat het schrikt, niet omdat het inzicht heeft gekregen waarom wat het doet ongewenst is. Zeker een kind van 1 of 2 jaar oud heeft echt geen idee waarom het een klap op z’n broek krijgt.

Slaan in de opvoeding heeft nogal wat negatieve effecten. Het leert kinderen dat geweld in het sociale verkeer is toegestaan en een manier is om je doel te bereiken. Ook beschadigt slaan het vertrouwen van kinderen in hun ouders. Dat zo’n tik beheerst wordt uitgedeeld is een illusie. Slaan gebeurt meestal uit machteloosheid omdat ouders geen alternatieven voorhanden hebben. Om al die redenen hebben we geweld in de opvoeding in 2007 in Nederland officieel verboden.

Gelukkig zijn er veel effectievere opvoedmethodes. Voorleven bijvoorbeeld: het gewenste gedrag zelf laten zien. Uitleggen waarom bepaalde regels gelden. Gewenst gedrag belonen. Ongewenst gedrag negeren. Een time-out geven, of er een consequentie aan verbinden, bijvoorbeeld even niet op de iPad mogen.

Het verbannen van de tik is een kwestie van beschaving: je slaat elkaar gewoon niet. Je lost er niets mee op, het roept vooral meer agressie op.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.